Vysotska, V., “Lviv Polytechnic” National university, Ukraine