Elalem, Mohamed, Al-Mergib University, Libya, Khoms, Libya